45 แบบเสื้อตัดต่อ

 

45 แบบเสื้อตัดต่อ 

45 แบบเสื้อตัดต่อ
เป็นแบบเสื้อที่ทาง CK ONE ได้ออกแบบเอาไว้
เพื่อให้เพื่อนๆ ดูเป็นแนวทาง และสามารถนำไปเป็นปรับใช้เป็นแบบของเพื่อนๆ ได้ค่ะ