Suthichai Live - Toyota ธุรกิจชุมชนพัฒน์ Hart Otop

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน 2562 โรงงานของ CK ONE และ Hart Otop
ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสุทธิชัย หยุน ที่มาเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของพวกเรา
โดยโรงงานของเรา ได้ความช่วยเหลือจากโตโยต้า ประเทศไทย
ที่มาช่วยให้คำแนะนำเรา จนกลายมาเป็น ธุรกิจชุมชนพัฒน์

ซึ่งก็คือ นวัตกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่
ที่ว่าด้วยการการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร
ส่งต่อให้แก่ธุรกิจชุมชนของไทยกลายเป็น SMEs แบบมืออาชีพ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ไปดูบรรยากาศของวันนั้นได้ ตามคลิปด้านล่างเลยค่ะ

 

CK ONE POLO : รายการ Suthichai Live - Toyota ธุรกิจชุมชนพัฒน์ Hart Otop ตอนที่ 1

 

 

CK ONE POLO : รายการ Suthichai Live - Toyota ธุรกิจชุมชนพัฒน์ Hart Otop ตอนที่ 2